Nhập ảnh và video từ điện thoại vào PC

Trước tiên, hãy kết nối điện thoại của bạn với PC bằng cáp USB có thể truyền tệp.

  1. Bật và mở khóa điện thoại của bạn. PC sẽ không thể tìm thấy thiết bị của bạn nếu thiết bị đó bị khóa.

  2. Trên PC của bạn, hãy chọn nút Bắt đầu rồi chọn Ảnh để mở ứng dụng Ảnh. 

  3. Chọn Nhập dữ > từ thiết bị được kết nối, sau đó làm theo hướng dẫn. Bạn có thể chọn các mục mà bạn muốn nhập và chọn vị trí lưu các mục đó. Cho phép vài phút để phát hiện và chuyển.

    Vị trí của nút Nhập trong ứng dụng Ảnh.

Đảm bảo các ảnh bạn muốn nhập thực sự được lưu trên thiết bị chứ không phải trong đám mây.

Trước tiên, hãy kết nối điện thoại của bạn với PC bằng cáp USB có thể truyền tệp.

  1. Bật và mở khóa điện thoại của bạn. PC sẽ không thể tìm thấy thiết bị của bạn nếu thiết bị đó bị khóa.

  2. Trên PC, chọn nút Bắt đầu  rồi chọn Ảnh để mở ứng dụng Ảnh.  

  3. Chọn Nhập dữ > từ thiết bị được kết nối, sau đó làm theo hướng dẫn. Bạn có thể chọn các mục mà bạn muốn nhập và chọn vị trí lưu các mục đó. Cho phép vài phút để phát hiện và chuyển.

    Vị trí của nút Nhập trong ứng dụng Ảnh.

Đảm bảo các ảnh bạn muốn nhập thực sự được lưu trên thiết bị chứ không phải trong đám mây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *